Landschapsarchitectuur

Van 2008 tot 2012 volgde ik de deeltijdopleiding Tuin- en Landschapsarchitectuur van Hall-Larenstein in Velp.

Mijn kennis van de Nederlandse landschappen, de ecologie, actuele ontwikkelingen rond waterbeheer, energieproblematiek, stadslandbouw, stedebouw en natuurontwikkeling is opgefrist. Ik heb leren werken met digitale presentatietechnieken in combinatie met hand-tekenen. Mijn opleiding kon ik bekronen met een stage bij Arcadis Landschapsarchitecten.

Door deze opleiding heb ik mijn blik verruimd, zodat ik ook op grotere schaalniveaus aan de slag kan in buurt en landschap.